Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 

I. Umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja III/2018:

  1. ElToro umowa zwarta w dniu 10.08.2018 r.
  2. Radunix umowa zawarta w dniu 02.08.2018 r.
  3. iCOD umowa zawarta w dniu .

Nie wniesienie wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego i prawidłowo sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia do DZP w wyznaczonych terminach może skutkować nie ujęciem zapotrzebowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającego się po wyznaczonych terminach komasacji (wniesiony po terminie wniosek może zostać ujęty dopiero w następnym terminie komasacji).  

  1. Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
  2. Przykładowe opisy przedmiotów zamówienia (prawą kolumnę tabeli wypełnia wykonawca):

Uwaga! Przy zakupie oprogramowania Microsoft w ramach licencji zbiorowej (Academic Open) dostawca powinien dostarczyć numer licencji i numer autoryzacji (na fakturze, protokole przekazania lub na   potwierdzeniu zakupu - Microsoft Open License Purchase Order Confirmation).  Po otrzymaniu w/w numerów należy wypełnić formularz na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki w celu uzyskania pakietu i klucza instalacyjnego zakupionego oprogramowania.