Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

WIZJA lokalna oraz ZMIANA terminu skladania i otwarcia ofert. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2019-Roboty elektryczne w obiektach WKSIR ZUT w Szczecinie: a) Remont instalacji elektrycznych w s. 121, 123, 126, 127a o 21.05.2019 13:28