Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

Zapytanie ofertowe nr 36/2019 - Wymiana dwóch hydrantów zewnętrznych na terenie ZUT w Szczecinie: a) hydrant nadziemny DN80 - na dziedzińcu WIMiM al. Piastów 19 b) hydrant podziemny DN80 - na dziedzińcu przy WTiICh „stara chemia” ul. Pułaskiego 10. 04.06.2019 11:05