Pracownicy DZP

Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Adam Spychała

tel. 449-42-50; e-mail: Adam.Spychala@zut.edu.pl 

 

Budynek jednostek Międzywydziałowych

al. Piastów 48 pok. 403

 

imię i nazwisko

 
 

stanowisko

 
 

kontakt

 
 

Magdalena Łapińska

 
 

referent ds. administracyjnych Działu Zamówień Publicznych

 
 

tel. 449 49 16

 

magdalena.lapinska@zut.edu.pl

 
 

mgr Agnieszka Ławrynowicz

 
 

specjalista

 
 

tel. 449-49-16

 

agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.pl

 
 

mgr Monika Stępczyńska

 
 

specjalista

 
 

tel. 449-40-42

 

monika.stepczynska@zut.edu.pl

 
 

mgr Katarzyna Zielonka

 
 

specjalista

 
 

tel. 449-40-42

 

katarzyna.zielonka@zut.edu.pl

 
 lic. Sławomir Tarnawsk

 

specjalista

tel. 449-49-18

 

slawomir.tarnawski@zut.edu.pl