Inne

 

Niniejsza instrukcja z załącznikami obowiązuje od dnia 31.01.2009 r.

Instrukacja postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. kliknij tutaj

protokół z zapytania ofertowego na dostawy i usługi. kliknij tutaj

protokół z zapytania ofertowego na roboty budowlane. kliknij tutaj