Wnioski wzór

Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego 

Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego 

Do wyżej wskazanego Wniosku należy KONIECZNIE załączyć oświadczenie stwierdzające podstawe ustalenia wartości zamówienia. Wnioski bez załączonego oświadczenia nie podlegają rozpatrzeniu i będą zwracane do Wnioskodawcy:

Oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na dostawę lub usługę 

Oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na wykonanie roboty budowlanej 

Protokół z zapytania ofertowego na dostawy i usługi.

Protokół z zapytania ofertowego na roboty budowlane.

Protokół na okoliczność zaistniałej awarii.

Wersja word w zależności od indywidualnych ustawień edytora tekstu poszególnych użytkowników może powodować zniekształcenie Wniosku - w takim przypadku zaleca się po otwarciu dokumentu zwiększyć lub zmniejszyć marginesy w ustawieniach edytora tekstu