Wnioski wzór

Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego (format:  pdf, rozmiar:  86 KB) 

Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego (format:  doc, rozmiar:  47 KB) 

Do wyżej wskazanego Wniosku należy KONIECZNIE załączyć oświadczenie stwierdzające podstawe ustalenia wartości zamówienia. Wnioski bez załączonego oświadczenia nie podlegają rozpatrzeniu i będą zwracane do Wnioskodawcy:

Oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na dostawę lub usługę (format:  doc, rozmiar:  33 KB) 

Oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na wykonanie roboty budowlanej (format:  doc, rozmiar:  48 KB) 

Protokół z zapytania ofertowego na dostawy i usługi (format:  doc, rozmiar:  32 KB).

Protokół z zapytania ofertowego na roboty budowlane (format:  doc, rozmiar:  35 KB).

Protokół na okoliczność zaistniałej awarii.

Wersja word w zależności od indywidualnych ustawień edytora tekstu poszególnych użytkowników może powodować zniekształcenie Wniosku - w takim przypadku zaleca się po otwarciu dokumentu zwiększyć lub zmniejszyć marginesy w ustawieniach edytora tekstu