Pracownicy DZP

Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Adam Spychała

tel. 449-42-50; e-mail: Adam.Spychala@zut.edu.pl 

 

Budynek jednostek Międzywydziałowych

al. Piastów 48 pok. 403

 

imię i nazwisko

 
 

stanowisko

 
 

kontakt

 
 

mgr Agnieszka Ławrynowicz

 

zastępca kierownika Działu Zamówień Publicznych

tel. 449-49-16

agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.pl

 

mgr Monika Stępczyńska

 
 

specjalista

 

tel. 449-40-42

monika.stepczynska@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Zielonka

 
 

specjalista

 

tel. 449-40-42

katarzyna.zielonka@zut.edu.pl

 lic. Sławomir Tarnawski

 

specjalista

tel. 449-49-18

slawomir.tarnawski@zut.edu.pl

mgr Edyta Klimowiczspecjalista

tel. 449-49-18

edyta.klimowicz@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Orłowskaspecjalista

tel. 449-43-21

agnieszka.orlowska@zut.edu.pl

mgr Anna Strzeżekspecjalista

tel. 449-43-21

anna.strzezek@zut.edu.pl

Magdalena Łapińskareferent ds. administracyjnych Działu Zamówień Publicznych

tel. 449 49 16

magdalena.lapinska@zut.edu.pl