Usługi druku

1)Schemat obiegu dokumetów w sprawie zamawiania usług druku (schemat ma wyłącznie charakter poglądowy, szczegóły dotyczące zamówienia wynikające z obowiązującego w Uczelni regulaminu Wykonywania ustawy PZP, podane są w punktach 2 - 4)

2)zasady zgłaszania zamówienia

3)sposób dokonania opisu faktur za wykonane usługi druku

4)nadzór prawidłowości wykonania usług druku

5)usługi podlegają zgłaszaniu w wyznaczonych terminach komasacji