Gazy techniczne

 

 

Poniżej przedstawia się obowiązujące umowy na zakup gazów i dzierżawę butli wraz z cennikiem

 

Komunikat Kanclerza nr 4/21. (format:  pdf, rozmiar:  0,91 MB)

Umowa na zadanie 1 (gazy i butle) z firmą Air Liquide Polska Sp. z o.o. (format:  pdf, rozmiar:  3,31 MB)

Wersja edytowalna cennika dla zadania 1. (format:  xlsx, rozmiar:  17,53 KB)

 

 

Dane teleadresowe do składania zamówień:

e-mail: zamowienia.pl@airliquide.com w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia zaleca się przekazanie zamówienia do wiadomości Pana Cezarego Nowaka na adres e-mail:  spawcez@gmail.com

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy w przypadku wystąpienia problemów, w kwestiach organizacyjnych po stronie Wykonawcy jest Michał Baranowski – tel. kom. 795 353 079, e-mail: michal.baranowski@airliquide.com

Osobą zalecaną do kontaktu w przypadku samego dowozu butli, szczegółowego sposobu dostawy, możliwości przyśpieszenia dostawy, omówienia szczegółowo godziny dostawy itp. jest Pan Cezary Nowak tel. kom. 504 628 724

 

 Zakup azotu ciekłego:

Komunikat Kanclerza nr 1/22 (format:  doc, rozmiar:  53 KB)

Umowa na zadanie nr 2 (azot ciekły) z firmą Messer Polska (format:  pdf, rozmiar:  3,28 MB)

Cennik dla zadania nr 2 (format:  pdf, rozmiar:  501 KB)

Adres e-mail do składania zamówień: transport@messer.pl

 

Wyżej wskazane umowy obowiązują do dnia 05.11.2023 r.