Gazy techniczne

 

Szanowni Państwo

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP GAZÓW I DZIERŻAWĘ BUTLI NA OKRES 24 MIESIĘCY

Pismo okólne nr 1 Kanclerza ZUT

Załącznik nr 1 do pisma okólnego ZUT (formularz zapotrzebowania)

 

Osoba do kontaktu: Sławomir Tarnawski: 449-49-18

 

 

Poniżej przedstawia się obowiązujące umowy na zakup gazów i dzierżawę butli wraz z cennikiem

 

Umowa na zadanie 1 (gazy i butle) z firmą Messer Polska Sp. z o.o.

cennik dla zadania 1

Umowa na zadanie 2 (azot ciekły) z firmą Opiela Mirosław "GOMI"

cennik dla zadania 2