Tusze, tonery

Dział Zamówień Publicznych informuje iż w dniu 08.09.2022r. została zawarta umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm. Umowę zawarto z firmą MAK Sp. z o.o.

W związku z powyższym zakupów materiałów należy dokonywać u wybranego Wykonawcy.

Oryginał umowy wersja pdf. (format:  pdf, rozmiar:  18,86 MB)

Edytowalna wersja umowy (doc) - bez podpisów. (format:  doc, rozmiar:  128 KB)

Wykaz wraz z cennikiem materiałów eksploatacyjnych (wersja pdf z możliwością wyszukiwanie np: przez użycie klawisza "Ctrl" plus "F"). (format:  pdf, rozmiar:  898 KB)