Prenumerata

Wszelkie sprawy związane z dostawą prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek ZUT w roku 2022 prowadzi Biblioteka Główna.