Wywóz odpadów

Z dniem 01.08.2018 roku do dnia 31.07.2021 r. wykonawcą (firmą) odbierającą z obiektów uczelni na terenie Szczecina i Ostoi odpadów komunalnych stałych jest Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki.

Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia podaje poniższa umowa (skan). Umowa w paragrafie 3 zawiera dane kontaktowe do wykonawcy w ewentualnych sprawach wywozu odpadów, w tym zgłaszania wywozu w przypadkach, w których załącznik nr 1 do umowy przewiduje zgodnie z życzeniem kierowników obiektów wywóz na telefon czy innego rodzaju wezwanie. Ceny jednostkowe za odbiór odpadów podane są w załączniku nr 1 do umowy.

Skan umowy