Wywóz odpadów

Informujemy, iż w dniu 08.02.2021 r. została podpisana Umowa nr ZP/A/ATG/798/2020 na odbiór odpadów komunalnych z obiektów ZUT w Szczecinie z Firmą Usługowo-Handlową Wincenty Franecki.

Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia podaje poniższa umowa (skan). Umowa w paragrafie 3 zawiera dane kontaktowe do wykonawcy
w ewentualnych sprawach wywozu odpadów, w tym zgłaszania wywozu w przypadkach, w których załącznik nr 1 do umowy przewiduje zgodnie z życzeniem kierowników obiektów wywóz na telefon czy innego rodzaju wezwanie. Ceny jednostkowe za odbiór odpadów podane są w załączniku nr 1 do umowy.

Umowa nr ZP/A/ATG/798/2020 (format:  pdf, rozmiar:  7,86 MB)

Załącznik nr 1 Umowy (Formularz rzeczowo-Cenowy) (format:  pdf, rozmiar:  2,42 MB)