Progi stosowania ustawy PZP

 

Z wyjątkami przewidzianymi w ustawie PZP - kwota stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP wynosi 130.000,00 zł netto