Progi stosowania ustawy PZP

 

Z wyjątkami przewidzianymi w ustawie PZP - kwota stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP wynosi 130.000,00 zł netto

 

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 1 stycznia 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  268 KB)

w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (format:  pdf, rozmiar:  268 KB)