Pranie

Informujemy, iż w dniu 19.10.2017 r. i w dniu 24.10.2017 r. zostały zawarte umowy na świadczenie usług pralniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie, które zamieszczamy poniżej:

  1.  Umowa zadanie 1, 2 z firmą Europral Tomasz Jakubowski
  2. Umowa zadanie 3,4,5 z Zakładem Usługowo-Handlowym Dawid Kasjan

  W zakresie zadania 6 zasady zlecania usług pralniczych określa Komunikat Nr 6 Kanclerza z dnia 02.11.2017 r.

 Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych Uczelni w okresie od 05.09.2011 r. do 30.09.2014 r.