Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne na usługę sprzątania budynków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opublikowane pod nr 2022/S 006-011715 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.01.2022 r. (format:  pdf, rozmiar:  92 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawę różnego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opublikowane pod nr 2021/S 172-448460 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.09.2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawę różnego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.09.2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawę różnego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opublikowane pod nr 2021/S 098-253500 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.05.2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawę różnego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.05.2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  83 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na usługi projektowe przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5.10.2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  129 KB)

Wstępne ogłoszenie informacyjne na usługi projektowe opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 197-475892
 (format:  pdf, rozmiar:  2,15 MB)w dniu 09.10.2020 r.  (format:  pdf, rozmiar:  2,15 MB)