Terminy komasacji

KOMUNIKAT NR 3 Rektora ZUT z dnia 20 stycznia 2022 r. o terminach komasacji zamówień na dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania, mebli oraz usług drukarskich w roku budżetowym 2022