Terminy komasacji

KOMUNIKAT REKTORA Z DNIA 09.01.2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINÓW KOMASACJI NA ROK 2018

 

wersja PDF <pobierz tutaj>