Odczynniki

Szanowni Państwo

Z końcem roku wyczerpano górna kwotę zobowiązania a tym samym wygasła zawarta z firma Idalia umowa przetargowa ZP/A/AZP/42/2020/II zadanie 1 na dostawę odczynników podstawowych ogólnego przeznaczenia. Do czasu zawarcia kolejnej umowy przetargowej zakupy wszystkich odczynników należy indywidualnie uzgadniać z AZP poprzez złożenie do wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego oraz oświadczenia o szacowaniu wartości wnioskowanego zamówienia (formularze wskazanych dokumentów są do pobrania ze strony zamowienia.zut.edu.pl/podstawy-prawne/wnioski-wzor.html).

 

W tym miejscu wskazuje się również, że odczynniki zakupywane i zużyte ​wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju na potrzeby prowadzenia badań naukowych nie wymagają co do zasady stosowania ustawy PZP, jeżeli ich wartość ​łącznie z wartością dostaw odczynników podobnych planowanych do udzielenia nie przekracza tzw. progu unijnego (aktualnie ok. 912 000 zł netto).  Jednak dla potwierdzenia powyższych okoliczności proszę o złożenie do AZP (wraz z ww. wnioskiem o zamówienie oraz oświadczeniem o szacowaniu jego wartości) również następującego formularza (link) (format:  docx, rozmiar:  25 KB). Formularz powyższy powinna wypełnić i podpisać osoba/osoby które mają wiedzę w sprawach wskazanych w formularzu  Nie jest konieczne składanie wyżej wskazanych dokumentów, w szczególności wniosków o udzielenie zamówienia wspólnego, jeżeli zostały już wcześniej złożone do AZP, w szczególności na podstawie pisma okólnego kanclerza nr 4 z dnia 225.05.2021 r.  (a planowany do nabycia odczynnik jest objęty tymi dokumentami). W takim przypadku należy przywołać na fakturze numer wniosku nadany mi w bazie wniosków AZP (link dostępu do bazy dzp.zut.edu.pl/przegl.php). Baza zawiera wyszukiwarkę (ikona pn. "Pokaż filtr") 

 

Powyższe dotyczy jednak wyłącznie odczynników zużytych na potrzeby badań naukowych. W przypadku odczynników nabywanych na inne cele (np. dydaktyka) w okresie przejściowym (do zawarcia nowej umowy przetargowej - co powinno nastąpić do końca stycznia 2022) potrzeby proszę ograniczyć do niezbędnego minimum zgłaszając je również każdorazowo na wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego oraz  oświadczenia o szacowaniu wartości zamówienia.