Odczynniki

Zapotrzebowania na odczynniki na rok 2019/20

1) Pismo okólne kanclerza nr 2/2019  w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na planowane na okres 12 miesięcy zakupy odczynników dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (link)

2) Formularze zapotrzebowania odczynników (w wykonaniu wezwania z ww. pisma okólnego)

     -  Formularz zapotrzebowania asortymentu określonych odczynników (załącznik nr 1 - link)

     -  Formularz zapotrzebowania na odczynniki inne, nie objęte załącznikiem nr 1 (załącznik nr 2 - link)

 

3) Rozumienie określenia „prace badawcze, eksperymentalne, naukowe czy rozwojowe” czy skrótu „BNB” w załącznikach nr 1 i 2 (zapotrzebowania na odczynniki w wykonaniu pisma okólnego Kanclerza nr 2/2019) - link

 

Do czasu wygaśnięcia (o czym odrębnie poinformuje na niniejszej stronie AZP) odczynniki można kupować na podstawie obecnie obowiązującej umowy wskazanej poniżej.

 

 

Informujemy, iż w dniu 22.02.2018 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie i od dnia dzisiejszego zakupu odczynników chemicznych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/AZP/577/2017 zawartą z Firmą IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J z siedzibą przy ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom. 

Zakupy można realizować jedynie z załączonego Wykazu asortymentu odczynników, po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pan Wojciech Kowalczyk tel. 48 331-68-72, kom. 501 813 136, e-mail: wojtek.kowalczyk@idalia.com.pl  lub w zastępstwie Pani Anna Kowalczyk e-mail: anna.kowalczyk@idalia.com.pl

Zakupy odczynników chemicznych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia).