Informacje bieżące

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19

Szanowni Państwo,

 

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną uprasza się o zminimalizowanie do spraw absolutnie i bezwzględnie koniecznych bezpośrednich kontaktów z pracownikami AZP, na rzecz kontaktów telefonicznych i za pomocą poczty e-mail z poszczególnymi pracownikami AZP.

W szczególności, wszystkie dokumenty na nośniku papierowym adresowane do Działu Zamówień Publicznych, w tym również faktury, winny być składane wyłącznie w Kancelarii Głównej ZUT (będą one niezwłocznie odbierane z Kancelarii przez dyżurujących pracowników AZP, a po załatwieniu przekazywane poszczególnym jednostkom organizacyjnym za pośrednictwem Kancelarii).

Dane teleadresowe pracowników AZP są dostępne na stronie internetowej https://zamowienia.zut.edu.pl/kontakt-zamowienia-publiczne/pracownicy-dzp.html